Minggu, 07 Juli 2013

Bathara INDRA atau Dewa Keindahan


Bhaþàra INDRA adalah Dewa Keindahan yang memerintah dan menguasai para bidadari / hapsari di Kahyangan Kainderan. Ia mempakan putera ketiga Sanghyang Manikmaya, raja Tribuana dengan permaisuri Dewi Umayi. Sanghyang Indra mempunyai lima orang saudara kandung, masing-masing bernama; Sanghyang Sambo, Sanghyang Brahma, Sanghyang Bayu, Sanghyang Wisnu dan Bhaþàra Kala. lajuga mempunyai tiga orang saudara seayah lain ibu, putra Dewi Umarakti, yaitu ; Sanghyang Cakra, Sanghyang Mahadewa dan Sanghyang Asmara.
Bhaþàra Indra sangat sakti, Apabila bertiwikrama mempunyai perbawa halilintar. lajuga mempunyai kendaraan gajah yang sangat besar bernama Erawana. Sanghyang Indra mempunyai perwatakan ; pengasih, penyayang dan cinta kepada seni serta keindahan. Ia bersemayam di Kahyangan Tinjamaya dan mempunyai isteri bernama Dewi Wiyati. Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tujuh orang putera masing - masing bernama: Dewi Tara, Dewi Tari, Bhaþàra Citrarata, Bhaþàra Citragana, Bhaþàra Jayantaka, Bhaþàra Jayantara dan Bhaþàra Harjunawangsa.
Putri Sanghyang Indra, Dewi Tara dianugerahkan kepada Prabu Sugriwa, raja kera Gowa Kiskenda, yang kemudian diambil Resi Subali, mempunyai anak berwujud kera bernama Anggada. Sedangkan Dewi Tari menjadi isteri Prabu Dasamuka, raja raksasa negara Alengka mempunyai anak bernama Indrajid/Megananda.    .
Bhaþàra Indra pernah menjadi raja di Arcapada, di negara Medanggana bergelar Maharaja Sukra. Ia juga pernah berubah wujud menjadi brahmana tua bernama Resi Padya, untuk membangunkan tapa Arjuna di goa Mintaraga, gunung Indrakila bernama Begawan Ciptaning.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar